In deze Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden December 2014 aandacht voor:

• CAO en acties
Al meer dan 1400 dagen geen CAO
De harde cijfers op een rij
Wie onderhandelt er eigenlijk over jouw CAO?
• Wel/niet afschaffing fietsregeling per 1 januari 2015
• Versobering Voorwaardelijk Pensioen: mag dat eigenlijk wel?
• Vergoedingen bij dienstreizen wijzigt per 1/1/2015
• Belastingplannen 2015
• Regels verlof en arbeidstijden in ‘moderner’ jasje