Klik hier om de toelichting van de AC Rijksvakbonden op de bovensectorale overeenkomst te lezen.