Turbulente laatste maanden
Het was al het jaar van Brexit en het jaar van Trump.
In november vernamen we dat de pensioenpremies gaan stijgen.
In december gaat het CAO Rijk overleg van start.
En rijksambtenaren hebben straks geen eigen rechtspositie meer maar vallen, net zoals de marktsector, onder het Burgerlijk Wetboek.
 
Zo start de Kaderbrief AC Rijksvakbonden december 2016. Hierin onder meer aandacht voor de cao rijk, normalisatie rechtspositie ambtenaren, meldpunt denigrerende opmerkingen ambtenaren en het VWNW-beleid. Lees meer…