Als je een handicap hebt of een andere beperking is het een stuk lastiger om werk te vinden en aan het werk te blijven. Dat komt omdat werk steeds complexer wordt en het werk steeds efficiënter en flexibeler moet worden uitgevoerd. Eigenlijk moet je steeds meer een alleskunner zijn, die zelfstandig, flexibel en onder tijdsdruk kan werken.
Tegelijkertijd zijn werkgevers steeds minder ingespeeld op medewerkers die niet aan die standaard voldoen. Je hebt als medewerker met een beperking dus last van dit soort organisatiebeperkingen.

Wat doet de vakbond?
De vakbeweging heeft er (mede) voor gezorgd dat in 2013 in het Sociaal Akkoord tussen vakbeweging, werkgevers en overheid is afgesproken dat meer mensen met een arbeidsbeperking werk krijgen en houden. In totaal zijn er 125.000 banen toegezegd, waarvan 25.000 bij de overheid.
Binnen de Rijksoverheid doen we (via het A+O fonds Rijk) mee aan het rijksbrede programma om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en te houden.

En is de ondernemingsraad ook actief?
De ondernemingsraad moet volgens de wet zorgen voor de bevordering van de deelname van medewerkers met een arbeidsbeperking. Dus als er weinig actie te bespeuren is in jouw dienstonderdeel, bespreek dit dan met de ondernemingsraad en bedenk concrete acties die kunnen worden gedaan. Je kunt bijvoorbeeld kennismaken met collega’s met een beperking, zodat je een idee krijgt van wat er bij komt kijken. Of neem contact op met het UWV. Zij kunnen het werk van een afdeling analyseren om te kijken of er werk geschikt is voor mensen met een beperking. Dit kan gratis gedaan worden.

Wil je meer informatie?
Hier vind je een filmpje van enkele collega’s met een arbeidsbeperking bij de Raad van State in Den Haag.