“Van doodlopende CAO-wegen naar oplossingsmijdende banenafspraken”, zo luidt de titel van deze AC Rijksvakbonden Kaderbrief september 2017.
Hierin onder meer aandacht voor de cao rijk, generatiepact versus PAS-regeling, fiscaliteit PAS-regeling, oneerlijk spel rijkswerkgever bij doorbetaald ouderschapsverlof, overheidswerkgever haalt banenafspraak 2016 niet - de marktsector wel.
Lees meer.