“Don’t give up, I won’t give up / Don’t give up, no no no … I got stamina”, zo begint de Kaderbrief AC Rijksvakbonden mei 2017.
Hierin onder meer aandacht voor de cao, het Van-Werk-Naar-Werk beleid, landelijke pensioenbijeenkomsten in juni, het krachtenveld AC Rijksvakbonden in vakbondsland, arbowetgeving per 1 juli 2017.
Lees meer.