nb202101Van 'vakbonden in de actiemodus op overheidsniveau' tot 'loyale tegenspraak'. Zo luidt de titel van deze Kaderbrief AC Rijksvakbonden van april 2021.

In deze Kaderbrief:

  • Oproep richting de medewerkers van de Belastingdienst
  • Actiemodus op overheidsniveau
  • Loyale tegenspraak
  • Rijkswerkgever terughoudend op voorstellen vervroegde uittreedregelingen
  • De AC Rijksvakbonden blijven zich inzetten voor een extra beloning voor de medewerkers in de vitale processen
  • Contractovername voor vaste rijksmedewerkers
  • Aantal fitnessscholen in 2021 uitgebreid
  • IKB-spaarverlof en PAS
  • Aanpassing van de vaste TOD 55+ bij het opnemen van gekochte uren en verlof uit de verlofspaarregeling
  • Wist je dat?

Klik hier voor de Kaderbrief.