De overheidsbonden voor rijk, gemeenten, provincies, politie, onderwijs, defensie, universitaire medische centra, rechterlijke macht en waterschappen voeren de afgelopen maanden op verschillende manieren acties: www.steunpubliekesectornu.nl. Het is twee voor twaalf. Een nieuw kabinet moet echt beter voor haar eigen personeel zorgen en investeren in de publieke sector. Anders komt een goede uitvoering van publieke taken in gevaar. Het huidige kabinet als werkgever heeft voor deze mensen geen loonstijging over en ook komt er geen extra (structureel) geld om de werkdruk te verminderen en te zorgen voor goede ondersteunende voorzieningen. De formatie van een nieuw kabinet is daarom hét moment om het roer om te gooien. Alle fractievoorzitters van de politieke partijen zijn uitgenodigd om op 22 juni het Witboek in ontvangst te nemen.
Lees hier het Witboek.