We hebben de afgelopen weken veel vragen ontvangen over een aantal onderwerpen in de nieuwe CAO Rijk. Deze vragen gingen met name over de loonsverhoging per 1 juli 2021, het ontbreken van een rvu-regeling, het maximale aantal te sparen uren spaarverlof en het aanvragen van de thuiswerkvergoeding.

Lees meer...

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een resultaat van onderhandelingen over een nieuwe cao. De afgelopen twee weken stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat. Hierbij de uitslag van deze ledenraadpleging.

Stemresultaat van de gevalideerde stemmen van de AC Rijksvakbonden:
Ja: 79%
Nee: 20%
Stemonthouding: 1%

Aangezien de meerderheid van de leden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, gaan de AC Rijksvakbonden akkoord met dit onderhandelingsresultaat. Dit geldt ook voor de andere bonden. Dit betekent dat jouw arbeidsvoorwaarden per 1 januari jongstleden wijzigen conform de nieuwe cao.

Met de salarisbetaling in december betaalt de werkgever Rijk zowel jouw loonsverhoging van 2% over de maanden juli tot en met december en een eenmalige brutobedrag van €300,- indien je 36 uur per week werkt.

Namens de AC Rijksvakbonden,

Albert van der Smissen, voorzitter NCF
Marcel Smit, voorzitter Justitievakbond Juvox
Richard Goudriaan, voorzitter VPW
Ad van Beek, voorzitter VCPS
Harry van Herpen, secretaris De Unie

nb202101

Na langdurige en moeizame onderhandelingen bereikten de bonden en werkgever Rijk een resultaat van onderhandelingen. Indien voldoende vakbondsleden instemmen met dit resultaat dan gelden de afspraken die de bonden en werkgever Rijk nu aan jou voorleggen ter instemming. Indien te weinig vakbondsleden instemmen met dit resultaat dan gelden de afspraken niet.
Welke afspraken nu precies voorliggen, kan je lezen in de infobrief en in de formele tekst van het resultaat van de onderhandelingen.

Lees meer hier.

De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum, CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 13 oktober 2021 een resultaat van onderhandelingen bereikt.

Over de inhoudelijke onderwerpen, zoals hybride werken en de introductie van de periodieke VOG bestaat overeenstemming tussen bonden en werkgever.

Op het loon is er een verschil tussen wat de werkgever tijdens de looptijd kan bieden en de eisen van de bonden. Het resultaat van onderhandelingen bestaat daarom uit twee delen. Een onderhandelingsresultaat op de inhoudelijke thema’s en een eindbod van de werkgever Rijk op het loon.
Op maandag 1 november 2021 geven werkgever en vakbonden aan wat hun achterban van dit resultaat vindt.


De belangrijkste punten op een rij:

  • looptijd 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022
  • 2% loonsverhoging per 1 juli 2021
  • eenmalige uitkering van 300 euro bruto in december 2021
  • thuiswerkvergoeding voor 2021 van 430 euro en vanaf 1 januari 2022 2 euro per dag netto
  • vergoeding voor inrichting thuiswerkplek van 750 euro per 5 jaar
  • voor het jaar 2021 een eenmalige verdubbeling van de aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst naar 75 euro per maand
  • afspraken over gevolgen introductie periodieke VOG

Volgende week volgt een uitgebreide nieuwsbrief van AC Rijksvakbonden over dit resultaat en de ledenraadpleging.

nb202101

Het cao-overleg ligt al vanaf 7 juni stil vanwege het slechte bod van de werkgever Rijk. Er lag een enorme kloof tussen de belevingswereld van de werkgever Rijk en jullie als rijksmedewerkers.

Hier hebben bonden en werkgever Rijk het de afgelopen maanden over gehad met als gevolg dat bonden en werkgever Rijk het cao-overleg morgen weer vervolgen.


Klik hier voor de nieuwsbrief.

nb202101In onze laatste nieuwsbrief vroegen de AC Rijksvakbonden jullie om te reageren op het bod van de werkgever Rijk. Dat hebben jullie massaal gedaan.

Bedankt voor de ruim vijfhonderd reacties! Het is duidelijk: de werkgever Rijk is niet op de goede weg. Er ligt een enorme kloof tussen de belevingswereld van de werkgever Rijk en jullie als rijksmedewerkers.

Hoe verder? Lees hier meer.

Afgelopen maandag 7 juni heeft de werkgever Rijk een nieuw cao-bod gepresenteerd. Zeer velen lieten de bonden weten dat dit bod te slecht is om serieuze onderhandelingen te kunnen starten.
Dat hebben de bonden de werkgever Rijk laten weten. De werkgever Rijk was onder de indruk en geraakt door de reacties, maar blijft desondanks vasthouden aan zijn standpunt dat dit werkgeversbod het startpunt dient te zijn van de nieuwe onderhandelingen. De bonden kunnen op basis van dit bod niet verder onderhandelen. Volgende week volgt hierover nog een uitgebreid nieuwsbericht van de AC Rijksvakbonden.

nb202101De werkgever Rijk presenteerde maandag 7 juni een nieuw bod aan de bonden.
Klik hier voor de nieuwsbrief.

nb202101Op welke wijze en wanneer hervatten bonden en werkgever Rijk de cao-onderhandelingen?
Klik hier voor de nieuwsbrief.

nb202101Bonden en werkgever Rijk starten verkennende gesprekken. Uit deze verkennende gesprekken zal blijken of jullie onderhandelaars de cao-onderhandelingen hervatten of dat ze opnieuw moeten concluderen dat er geen perspectief is op een onderhandelingsresultaat.
Klik hier voor de nieuwsbrief.

nb202101Na verschillende cao-rondes is op donderdag 18 februari jl. door de bonden geconcludeerd dat het geen zin heeft door te praten over de cao Rijk. In deze uitgebreide nieuwsbrief wordt uitgelegd waarom de vakbonden dit besluit hebben genomen. Ook vind je een link naar de inzetbrief van de rijkswerkgever.
Klik hier voor de nieuwsbrief.

Na verschillende cao-rondes heeft de werkgever donderdag 18 februari zijn loonbod gedaan: 1% voor een jaar. Hiervan moeten ook andere verbeteringen in de cao worden betaald. Bonden hebben geconcludeerd dat met een dergelijk slecht loonbod, het geen zin heeft door te praten. De bonden gaan pas weer in gesprek als er een beter voorstel vanuit werkgeverszijde komt.
Volgende week volgt een uitgebreide nieuwsbrief hierover.

Jullie onderhandelaars voeren de cao-onderhandelingen namens alle leden. Door de laatste ledenenquête weten de AC Rijksvakbonden wat jullie belangrijk vinden. Hiermee hebben de AC Rijksvakbonden een onderhandelingsinzet gemaakt.
Lees hier meer.

Onze huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Dat betekent dat we binnenkort weer starten met cao-onderhandelingen. Wij willen daarom graag weten wat jij belangrijk vindt.
Klik hier voor de enquête.