Klik hier om het getekende akkoord te bekijken.

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao voor een half jaar. De afgelopen twee weken stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat. Hierbij de uitslag van deze ledenraadpleging.

Stemresultaat van de gevalideerde stemmen van leden van de AC Rijksvakbonden:
Ja: 87%
Nee: 11%
Stemonthouding: 2%

Stemresultaat van de niet-gevalideerde stemmen van andere rijksmedewerkers:
Ja: 83%
Nee: 15%
Stemonthouding: 2%

Aangezien de meerderheid van de leden van de AC Rijksvakbonden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, gaan de AC Rijksvakbonden akkoord met dit onderhandelingsresultaat. Ook de andere bonden gaan akkoord met dit onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat de bonden overeenstemming met de werkgever hebben en dat de arbeidsvoorwaarden per 1 juli jongstleden wijzigen conform de nieuwe cao.

De bonden houden nu zo snel mogelijk overleg per departement om met de SG een extra beloning af te spreken voor medewerkers in vitale processen, zoals bonden en BZK in de cao hebben aanbevolen.

Afgelopen juli besloten de AC Rijksvakbonden het eindbod voor een nieuwe cao van de rijkswerkgever af te wijzen, omdat het loonbod van 0,7% voor een half jaar en een eenmalige uitkering van € 225,- onvoldoende was om tot een onderhandelingsresultaat te komen.
De vervolgonderhandelingen hebben uiteindelijk geleid tot een onderhandelingsresultaat met een thuiswerkvergoeding. Helaas is het niet gelukt om een eenmalige beloning af te spreken voor medewerkers in vitale processen. Maar er is wel een mogelijkheid geboden om een eenmalige beloning af te spreken op de departementen.
Klik hier voor de infobrief.

cover van de nieuwsbrief

Afgelopen juli hebben we in de cao-onderhandelingen geen overeenstemming kunnen bereiken over de loonsverhoging. De rijksonderhandelaar heeft toen een eindbod gedaan. De vraag is nu hoe we verder gaan met de cao?
Meer info: lees hier.

De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk de rijkssector is voor Nederland. Werknemers bij het Rijk verdienen waardering. Niet alleen in woorden, maar ook financieel. En in deze financiële waardering schiet de werkgever ernstig te kort. Lees hier verder.

De vier vakbonden (AC Rijksvakbonden, FNV, CNV en CMHF) hebben de afgelopen weken met de werkgever gesproken over de nieuwe cao Rijk. De huidige cao loopt op 1 juli af.

Het zijn bijzondere tijden. De vier vakbonden en de werkgever willen daarom een korte, eenvoudige cao. Maar de onderhandelingen over het loon verlopen stroef. Daarom is er vóór 1 juli nog geen onderhandelingsresultaat.

Maandag 6 juli onderhandelen we weer verder. Dan weten we of we snel tot een onderhandelingsresultaat kunnen komen.

cover van de nieuwsbrief

De cao Rijk loopt op 1 juli af. Onderhandelingen over een nieuwe cao stonden gepland voor april en mei. Vanwege het coronavirus waren deze uitgesteld, maar vorige week startte dan toch de eerste WebEx-onderhandeling.

Lees verder...

cover van de nieuwsbrief

De CAO Rijk loopt op 1 juli af. Onderhandelingen over een nieuwe cao stonden gepland voor april en mei. Vanwege het coronavirus zijn deze uitgesteld. Jullie onderhandelaars spraken met de rijksonderhandelaar af om de onderhandelingen via WebEx deze week te starten. Dit is verre van ideaal.

Lees verder...

De cao Rijk loopt op 1 juli af. Onderhandelingen over een nieuwe cao stonden gepland voor april en mei. Vanwege het coronavirus hebben bonden en werkgever besloten de onderhandelingen tot nader order uit te stellen.

Lees hier verder.

De cao Rijk eindigt op 30 juni 2020.
De kaderleden van de AC Rijksvakbonden vroegen op de werkvloer al een aantal collega’s welke arbeidsvoorwaarden zij graag willen veranderen.
Dit resultaat gebruiken de AC Rijksvakbonden om nu aan jou en jouw collega’s vijf vragen voor te leggen over de nieuwe cao.
Ga hier naar de enquête.
Let op: De enquête sluit op vrijdag 28 februari om 17.00 uur

wegOp 30 juni loopt de CAO Rijk af. De AC Rijksvakbonden gaan dus weer onderhandelen over een nieuwe CAO. Waarover we gaan onderhandelen? Dat willen wij binnenkort graag van jou horen.
Meer info, klik hier.