De cao Rijk eindigt op 30 juni 2020.
De kaderleden van de AC Rijksvakbonden vroegen op de werkvloer al een aantal collega’s welke arbeidsvoorwaarden zij graag willen veranderen.
Dit resultaat gebruiken de AC Rijksvakbonden om nu aan jou en jouw collega’s vijf vragen voor te leggen over de nieuwe cao.
Ga hier naar de enquête.
Let op: De enquête sluit op vrijdag 28 februari om 17.00 uur