Constructieve verkenning gezamenlijke vakbonden en werkgever op donderdag 19 april inzake het benodigde sociaal beleid in de komende periode.

De gezamenlijke vakbonden hebben op donderdag 19 april met de werkgever gesproken over het benodigde sociaal beleid in de komende periode. De verkenning is constructief geweest. Er zijn verschillende varianten de revue gepasseerd. We hebben nu afgesproken om samen in gesprek te gaan met deskundigen uit de praktijk, mobiliteitsadviseurs die in de rijkssector werkzaam zijn. We willen kijken waar zij tegenaan lopen en wat er in hun optiek belangrijk is om mensen effectief van werk naar werk te begeleiden. Het is ons doel om te komen tot een goed sociaal beleid, niet alleen op papier, maar vooral ook in de praktijk. Dit gesprek vindt volgende week plaats.