De CAO-onderhandelingen 2011 lijken muurvast te zitten. Vanaf februari 2011 hebben de bonden laten weten niet verder te willen onderhandelen over de CAO, aangezien het niet lukt om op de twee belangrijkste punten overeenstemming te bereiken. Deze punten zijn: loonsverhoging en een garantie dat niemand ontslagen wordt als gevolg van de bezuinigingen.

Vanaf dat moment proberen de bonden via acties de werkgever, Binnenlandse Zaken (BZK) tot een ander standpunt te dwingen. BZK heeft voorgesteld om de CAO-onderhandelingen te hervatten. Zij zijn bereid om te bewegen op onze eis van geen gedwongen ontslagen, indien wij bereid zijn te bewegen op hun looneis. De vraag is daarom of we de CAO onderhandelingen moeten hervatten?

Deze vraag hebben we samen met zestig kaderleden op 16 september positief beantwoord. De overgrote meerderheid van de kaderleden is vóór het hervatten van het CAO-overleg. Het belang van dit overleg zit met name in een goed Sociaal Flankerend Beleid. Indien de werkgever bereid is om een goed Sociaal Flankerend Beleid af te spreken, inclusief de garantie dat niemand gedwongen ontslagen wordt, dan zijn de rijksvakbonden bereid om de looneis te verlagen.

Kijk op www.rijksvakbonden.nl voor een verslag van de kaderbijeenkomst.

Het overleg
Vorige week donderdag spraken de bonden met de werkgever, Binnenlandse Zaken, over hervatting van de CAO-onderhandelingen. Tijdens dit overleg, kregen de bonden op

enig moment de indruk dat het mogelijk zou kunnen zijn om een afspraak te maken over een sluitende aanpak die in de praktijk zou leiden tot bezuinigingen zonder ontslagen, in combinatie met de mogelijkheid van een salarisverhoging “tussen 0 en 1%, niet zijnde 0”. Gelijk dezelfde avond hebben we hierover informeel verder gesproken.

Uitkomst van informeel overleg
De conclusie na grondig onderzoek van alle mogelijkheden is helaas: het wordt niets. De werkgever biedt niet een écht sluitende aanpak zonder gedwongen ontslagen en in alle scenario's blijft de loonparagraaf 0, tenzij we bestaande arbeidsvoorwaarden verslechteren. Er mag geen algemene of structurele salarisverhoging komen.

Hoe moet dit nu verder?
De werkgever heeft te weinig geboden om tot resultaat te kunnen komen. De rijksvakbonden gaan een ledenpoll houden. Met de uitkomsten van de ledenpoll en de kaderdag, beslissen de Rijksvakbonden wat de beste strategie is. Indien we weten wat onze leden willen, kunnen we ook goed inschatten hoe we dit het beste kunnen bereiken. De Abvakabo heeft al een besluit genomen. Zij gaan begin november actie voeren.

En het Sociaal Flankerend Beleid?
Indien het niet lukt om een nieuw Sociaal Flankerend Beleid af te spreken, zal per reorganisatie met de bonden onderhandeld moeten worden over maatregelen om de negatieve gevolgen op te vangen. De medezeggenschap moet daarom niet akkoord gaan met een reorganisatie voordat de bonden hierover afspraken hebben gemaakt met de departementale werkgever. Hierover praten we verder op 11 oktober 2011 op de medezeggenschapsdag van de Rijksvakbonden.

Medezeggenschapsleden kunnen zich nog tot en met vrijdag opgeven voor deze dag via www.rijksvakbonden.nl