Een van de maatregelen uit het Regeerakkoord Rutte II (zie “Overzicht belangrijkste maatregelen voor Rijksdienst uit Regeerakkoord Rutte II”) was de invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Dit bleek enorme onrust bij burgers teweeg te brengen door de enorme negatieve koopkrachteffecten.
Besloten is deze maatregel niet door te voeren. Rutte II wil nu de nivellering via de inkomstenbelasting uit  gaan voeren. Dit loopt via de arbeidskorting en de heffingskorting. Die gaan in 3 jaar tijd omhoog voor lage inkomens, en omlaag voor hoge inkomens.