Mogelijk gaat het kabinet volgend jaar wederom extra bezuinigen op de ambtenarensalarissen. Het bevriezen van de salarissen moet een miljard euro opleveren.
Uit cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) op 28 februari jl. publiceerde, blijkt dat het begrotingstekort volgende jaar boven de Europees verplichte 3% van het BBP uitkomt.
De overheid geeft volgend jaar 4 miljard euro teveel uit, berekende het planbureau.
Verder verwacht het CBP dat de Nederlandse economie in 2013 krimpt met 0,5%. In 2014 groeit de economie weer met 1%. De werkloosheid loopt in 2013 en in 2014 verder op.