Als het aan de PvdA ligt, stijgen de ambtenarenlonen de komende jaren gewoon door. Dat zegt partijleider Diederik Samsom in een interview met Binnenlands Bestuur. 'Ik verzet me tegen de nullijn', aldus Samsom.

Achterblijven
Hoeveel loonsverhoging ambtenaren zouden moeten krijgen, daar laat Samsom zich niet over uit. Maar hij vindt het niet goed als medewerkers van de overheid achterblijven bij de marktsector. 'Ik sta voor een krachtige overheid die goede mensen moet kunnen blijven aanpakken. Waarom zou je ambtenaren willen laten achterblijven bij de marktsector?'

Kortetermijnbeleid
Bovendien wordt volgens Samsom niet veel bereikt met het bevriezen van de salarissen: 'Als je nu op de nullijn gaat zitten, en de rest erboven, dan weet je dat je over een tijdje toch weer bij moet lappen. En dan extra, om de inhaalslag te maken. Serieus, die nullijn is weer zo'n voorbeeld van kortetermijnbeleid. Het is ineffectief, oneerlijk en onverstandig. Want in die jaren waarin je je houdt aan de nullijn, gaat de koopkracht naar beneden. Dat helpt de economie niet vooruit.'