Zonder akkoord de zomer in

Woensdagmiddag ontmoetten Binnenlandse Zaken (BZK) en de bonden elkaar opnieuw aan de onderhandelingstafel. Dit keer vanwege afspraken over het sociaal flankerend beleid, waar geen schot in zit, net als met de Rijks-CAO het geval is. In september staat een volgende vergadering met potlood in de agenda. De bonden schuiven alleen aan als het kabinet met een reƫel voorstel komt.

Dinsdag 21 juni waren 500 enthousiaste medewerkers aan het actievoerden op Schiphol. Op een plein op Schiphol sprongen een paar honderd rijksambtenaren op en neer. Vanaf een podium werden ze opgezweept door snoeiharde house en hun collega Cindy Jansen, een frisse sportlerares van de Penitentiaire Inrichting Arnhem.

De onderhandelingen over een nieuwe cao inclusief afspraken over het sociaal flankerend beleid, die 1 januari 2012 aflopen, zitten muur en muurvast. Donner beweegt niet en de bonden blijven vasthouden aan hun eisen. De bonden willen dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, dat ambtenaren met een tijdelijk contract in dienst worden genomen en een salarisverhoging om de koopkracht op peil te houden.

Hoe nu verder? Op 16 september organiseren de Rijksvakbonden een grote kaderbijeenkomst om ons te beraden op de ontstane situatie. Samen met de kaderleden van de rijksvakbonden beslissen we dan hoe we verder moeten.