Een verslag van Juvox

Onlangs is het sectiebestuur Leeuwarden naar de actiedag geweest op Schiphol; een grootschalige bijeenkomst voor het cao-Rijk, georganiseerd door de Abvakabo en door de Rijksvakbonden – en dus ook door Juvox – ondersteund.

Tijdens het openingswoord werd uitgelegd waarom de keuze was gevallen op deze locatie. Immers, de vergunning voor Schiphol Plaza was goedgekeurd. Helaas werd deze plek op het laatste moment toch verboden in verband met de veiligheid. Alsof de eerste de beste hooliganclub langskwam...

Daarna kwamen er diverse sprekers aan het woord. Jan-Willem Dieten praatte ons bij over de cao-onderhandelingen die helemaal stil liggen. Jan Hut gaf uitleg over het Sociaal Flankerend Beleid, dat gerust asociaal mag worden genoemd.

Namelijk, bij een reorganisatie of privatisering moet je ook werk buiten het Rijk accepteren als ‘passend werk’. De salarisgarantie bij aanvaarding van een lagere functie wordt afgebouwd in een aantal jaren. In de huidige regeling wordt de ambtenaar met de minste dienstjaren als eerste herplaatsingkandidaat (HPK) en dus ontslagkandidaat. De werkgever wil dat de ambtenaar met de minste dienstjaren per leeftijdscategorie (25-35; 35-45; 45-55; 55-65) HPK’er wordt, zonder veiligheidsgarantie voor degenen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Als je nu boventallig wordt, geldt een herplaatsingtermijn van 18 maanden die kan worden verlengd tot 30 maanden. In die tijd wordt alles op alles gezet om ander werk te vinden. De werkgever wil deze termijn afhankelijk maken van je dienstjaren waardoor met name jongeren en mensen die van buiten de overheid komen, structureel een flink kortere termijn krijgen.

Na nog wat opzwepende woorden van Albert van der Smissen ging Cindy verder met een warming up voor de komende tijd waarin nog meer acties zullen volgen.

Als afsluiting van de middag kwamen er nog een tal van kaderleden aan het woord om nogmaals te benadrukken dat de komende acties groter en massaler moeten gaan worden dan de twee die we nu hebben gehad.

Tot zover een kort verslag van deze bijeenkomst.
Hou de website en nieuwsbrieven in de gaten voor een vervolg op de actie’s.

Met vriendelijke groet,

Sectiebestuur Leeuwarden
T. Molema
J. Oosterveen
W. Dussel