Blok wil niks en biedt niks. Einde onderhandelingen!
Vandaag, 28 april 2015 hebben we gesproken over de loonruimte. BZK begon de discussie met vast te stellen dat er beperkte ruimte is en dat arbeidsvoorwaardengeld dat wordt uitgegeven aan pensioenpremie niet kan worden uitgegeven aan loonstijging. Ten tweede houdt BZK vast aan een looptijd van twee jaar. Zij vindt het dus noodzakelijk om eerst meer helderheid te hebben over de premie-ontwikkeling van 2016 voordat zij verder wil praten over de mogelijke loonstijging over 2015-2016. Deze helderheid komt rond 1 juni 2015.

Rond die tijd worden er besluiten genomen over de ambitie en herstelplan van het ABP en de gevolgen voor de pensioenpremie in 2016. Hierover loopt een stevige discussie tussen bonden en werkgevers in de Pensioenkamer. BZK gaf aan dat als de bonden meewerken aan het beperken van de pensioenpremie, er meer geld vrijkomt voor loonstijging. Het streven van BZK is om op die manier te komen tot een ruimte van 1% over twee jaar (jawel, 0,5% per jaar!). Dit was uitdrukkelijk geen bod, maar een streven of indicatie.

Wij hebben aangegeven dat er geen enkele reden is om te wachten op besluitvorming over 2016, sterker nog dat we helemaal niet afhankelijk horen te zijn van besluitvorming in de Pensioenkamer. De beschikbare loonruimte voor 2015 is bekend en er kan dus nu onderhandeld worden over een looptijd van 1 jaar. BZK is niet bereid dat te doen en houdt vast aan een looptijd van twee jaar en de koppeling met de pensioenontwikkelingen.

Helaas moesten wij toen vaststellen dat we uitonderhandeld zijn. De komende dagen volgt meer informatie.