Meer dan 1600 dagen zonder CAO. Een loonbod van 1% voor 2 jaar. Het is duidelijk waarvoor wij in actie zijn: Blok laten zien dat we dit niet accepteren en dat we een goede CAO met een fatsoenlijke loonsverhoging willen.

Jullie overtuigende deelname aan de succesvolle acties in Rotterdam, Leeuwarden, Amsterdam en Venlo leidt tot de eerste resultaten! De politiek laat van zich horen.

De Tweede Kamer vraagt zich af: waarom blijft een cao uit?
Minister Blok antwoordt: aan mij ligt het niet, de bonden zijn van de onderhandelingstafel weggelopen.

Gelukkig neemt de Tweede Kamer geen genoegen met zo'n antwoord. Op dinsdag 23 juni wordt er in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden over de vastgelopen CAO-onderhandelingen bij de overheidssectoren. AC Rijksvakbonden zal daar duidelijk maken wat wij vinden van de opstelling van Blok.

De hoorzitting wordt op 24 juni gevolgd door een plenair debat in de Tweede Kamer.
Volgens een met ruime meerderheid aangenomen motie verdienen rijksambtenaren, politiepersoneel, militairen en overig overheidspersoneel na jaren 0-lijn nu zo snel mogelijk een fatsoenlijke nieuwe cao.

En dat vinden wij ook! Een loonbod van 1% over 6 jaar tijd en dan alleen nog als je pensioen versoberd wordt, zien wij niet als fatsoenlijk. Dat zal de Tweede Kamer ook inzien. Als het Kamerdebat niet leidt tot een fatsoenlijk loonbod van minister Blok, gaan wij door met acties.

Onze inzet is:
1. 3% loonsverhoging
2. €1,- schadevergoeding per dag dat er geen CAO is (nu al meer dan 1.600 dagen)
3. Geen verslechtering van de huidige arbeidsvoorwaarden.
4. Een werkgelegenheidsgarantie voor onbepaalde tijd bij reorganisaties