Waarom Ambtenarencentrum, CNV, en CMHF het onderhandelaarsresultaat loonruimte overeenkomst voorleggen

De leden van Ambtenarencentrum (AC), CNV, en CMHF stemmen momenteel over het onderhandelaarsresultaat loonruimteovereenkomst publieke sector. Deze vakcentrales hebben het resultaat, dat op 10 juli is gesloten, voorgelegd aan de achterban. Wij vinden het belangrijk dat leden zélf kunnen beslissen over hun arbeidsvoorwaarden.

Ambtenarencentrum (AC), CNV, en CMHF beoordelen het onderhandelaarsresultaat vanwege de volgende punten:

• Er komt een einde aan de jarenlange nullijn en dus weer waardering voor 600.000 medewerkers bij overheid en in onderwijs. Met het onderhandelaarsresultaatresultaat is een investering van circa 2 miljard euro beschikbaar gekomen voor de salarissen van onderwijzers en ambtenaren.

• De loonstijging van ruim 5 procent in 2015 en 2016 en uitkering van 500 euro zijn vanaf volgende maand voelbaar. De koopkracht van werknemers in de publieke sector krijgt hierdoor een flinke impuls.

• Het is een echte loonstijging, die mensen erbij krijgen, uit verschillende delen opgebouwd. Het grootste deel (2,85 procent) is een structurele verhoging, daarbij komt nog 500 euro. Een kleiner deel, de 2,2 procent, komt ook van de werkgever door aanpassingen in de pensioenpremie. 0,8 valt vrij door een wettelijk versobering pensioen en eerder akkoord met alle bonden; 0,4 procent door niet invoeren van een mogelijke premieverhoging; 1,0 procent omdat de pensioenen gekoppeld gaan worden aan prijsstijging. Overigens leidt een hoger loon ook tot een hoger pensioen.

• Deze aanpassingen in de pensioenkosten zijn verantwoord. Ze zijn klein ten opzichte van de totale veranderingen in het pensioenstelsel. De pensioenopbouw blijft volledig in stand. De koppeling van pensioen aan prijsstijging kan zelfs positief uitpakken. De laatste 15 jaar zou dat het geval zijn geweest; de laatste 30 jaar was het hetzelfde. Los hiervan wordt de hoogte van het pensioen echt bepaald door het beleggingsrendement en de rekenrente.

• De verslechteringen die minister Blok en andere werkgevers voorstelden, zoals het versoberen van regelingen voor nachtwerk of onregelmatigheid en seniorenregelingen, zijn hiermee in feite van de baan. De loonsverhoging is immers al geregeld en daarmee kunnen versoberingen simpel afgewezen worden.

• Vakcentrales AC, CNV, en CMHF hebben dit onderhandelaarsresultaat met het kabinet gesloten. Dat is een ruime en rechtsgeldige meerderheid. Zij vertegenwoordigen meer leden (Rijksoverheid en Defensie) dan of evenveel leden (onderwijs) als het FNV.

• Met dit onderhandelaarsresultaat wordt een jarenlange nullijn afgesloten en beginnen we weer met koopkrachtherstel.