Zojuist is in de bestuursvergadering van het Ambtenarencentrum bekend geworden dat het AC in forse meerderheid akkoord is gegaan met de loonruimte-overeenkomst.
Ook binnen de AC Rijksvakbonden leidt de telling van de stemmen tot een meerderheid voor de loonruimte-overeenkomst.
Ook de andere twee centrales CMHF en CCOOP zijn voor en daardoor is de loonruimte-overeenkomst geaccordeerd.
De AC Rijksvakbonden willen nu op zo kort mogelijke termijn cao afspraken maken om de loonruimte zo snel mogelijk in de salarissen te verwerken.