Tegenvaller voor werkgever
De rijkswerkgever heeft voor 2016 een loonsverhoging van 3% toegezegd. 1,4% daarvan haalt de werkgever uit een lagere pensioenpremie bij het ABP.
Nu blijkt dat de pensioenpremie voor 2016 mogelijk toch omhoog moet.

Hoe kan dat?
Om te garanderen dat de pensioenen nu en voor de toekomst uitbetaald kunnen worden, moet de premie kostendekkend zijn.
De hoogte van de pensioenpremie is van diverse factoren afhankelijk. Een heel belangrijke factor is de marktrente. Maar o.a. ook de rekenregels van De Nederlandsche Bank, de beleggingsrendementen, de opbouw van het deelnemersbestand, de inhoud van de pensioenregeling.

De wereld heeft niet stilgestaan tijdens onderhandelingen over het loonakkoord. Er zijn tegenvallers te verwerken t.o.v. deze zomer toen het loonakkoord werd gesloten. Een daarvan is de invoering van een nieuwe, lagere rekenrente voor pensioenfondsen door De Nederlandsche Bank. Door de aanhoudend lage rente en de verwachting dat die rente ook de komende jaren niet heel hard zal stijgen, wordt het voor pensioenfondsen steeds duurder om de huidige pensioenambities waar te maken. Een ander is het inzakken van de aandelenbeurzen in augustus. Deze 2 belangrijke factoren staan helemaal los van het loonakkoord.

Gevolg
De kostendekkende premie zal stijgen waardoor de totale pensioenpremie minder daalt dan beoogd.

Geen gevolgen voor cao rijk 2015-2016
Vakbonden hebben er bij het onderhandelen over het loonakkoord rekening mee gehouden dat als later blijkt dat door andere 'externe factoren' de kostendekkende pensioenpremie omhoog moet, dit geen gevolgen heeft voor de loonafspraken. De 3% loonsverhoging in 2016 wordt dus gewoon uitbetaald.

Versobering pensioen nodig?
Om een pensioenpremieverlaging alsnog te halen, zo stelt nu de werkgever, zou het pensioen versoberd kunnen worden bijvoorbeeld door deelnemers minder pensioen te laten opbouwen of door minder nabestaandenpensioen te bieden.
Bonden hebben al laten weten dat dit absoluut onbespreekbaar is!

Wat wordt de pensioenpremie in 2016
De kostendekkende premie wordt niet bepaald door werkgever dan wel vakbonden maar door het bestuur van het ABP. Dat pensioenpremies schommelen is niet nieuw.
Hoeveel die eventuele premiestijging zal zijn, is onder meer ook afhankelijk van de rente op dat moment. Een eventuele verhoging van de kostendekkende premie zal vervolgens door de rijkswerkgever (ca. 2/3 deel) en door werknemers (ca. 1/3 deel) betaald moeten worden.

Noot:
Was deze informatie vóór het afsluiten van het loonakkoord bekend geworden, dan had de werkgever zeker niet ingestemd met de nu beschikbaar gestelde loonruimte.
Loonruimte- en pensioenruimte komen allebei uit de pot arbeidsvoorwaardenruimte.
Hoe meer er wordt gebruikt voor je pensioen, hoe minder er resteert voor loonruimte.