In 2017 zijn in het Sectoroverleg Rijk belangrijke afspraken gemaakt over het Van-Werk-Naar-Werk-beleid en het WW-dossier. Het overleg over een acceptabele loonparagraaf is nog niet gerealiseerd. De rijksonderhandelaar stelt voor om een eenvoudige tussen-CAO voor 2017 af te spreken die bestaat uit een loonsverhoging op het niveau van de inflatie (= 1,4%), met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Lees meer.