Deze tussen-CAO voor 2017 bestaat uit een loonsverhoging van 1,4% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 zonder verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. Al eerder dit jaar is het nieuwe Van-Werk-Naar-Werk-beleid afgesproken waardoor medewerkers niet ontslagen zullen worden als gevolg van reorganisaties.
Voor de CAO Rijk 2018 gaan we nu onmiddellijk door met de onderhandelingen. Onze inzet is onder meer een loonstijging van 3,5%.
Lees meer in deze Nieuwsbrief.