Rutte en verschillende ministers hebben diverse malen gezegd dat de werkgevers in 2018 de lonen moeten laten stijgen. Dat moet dan natuurlijk ook voor het Rijk zelf gelden.
De cao Rijk liep af op 31 december 2017. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, heeft tot nu toe nog geen bod gedaan en stelt dat er geen geld beschikbaar is voor onze looneis. Daarmee wijkt ze sterk af van de kabinetsuitspraken.
Nederland heeft de sterkste economische groei sinds jaren. Ondanks jaren van ‘nullijn’ lijkt er zelfs nu niks te zijn gereserveerd voor de eigen ambtenaren. Jarenlang moesten we met loonmatiging het ‘goede voorbeeld’ geven. Nu het de bedoeling is dat de lonen stijgen geldt dat opeens niet meer voor rijksambtenaren.

Ga naar de actieflyer: 3,5% en geen % minder!