De telling van de stemmen van de AC Rijksvakbonden leidt tot een overgrote meerderheid voor de nieuwe CAO Rijk.

Wel zijn de medewerkers die in roosterdiensten werken negatiever. Zozeer zelfs dat in sommige organisatieonderdelen de leden in meerderheid tegen het akkoord zijn.
We zullen daarom na de zomer met deze groep in gesprek gaan, om onze inzet te bepalen voor ‘het nieuwe roosteren’.

Maar eerst ondertekenen we op vrijdag 13 juli 2018 de CAO.

Klik hier voor de infobrief over het onderhandelaarsakkoord.

Jullie onderhandelaars,
Marianne Wendt en Peter Wulms