CAO 2018-2020

In 2017 zijn in het Sectoroverleg Rijk belangrijke afspraken gemaakt over het Van-Werk-Naar-Werk-beleid en het WW-dossier. Het overleg over een acceptabele loonparagraaf is nog niet gerealiseerd. De rijksonderhandelaar stelt voor om een eenvoudige tussen-CAO voor 2017 af te spreken die bestaat uit een loonsverhoging op het niveau van de inflatie (= 1,4%), met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Lees meer.

De bonden in de rijkssector eisen 3% loonsverhoging, maar de rijksonderhandelaar biedt slechts 1%. We hebben de rijksonderhandelaar opgeroepen om met een beter bod aan tafel terug te komen. Tot nu toe blijft het stil. AC Rijksvakbonden staat nu voor een strategische keuze:
· Afwachten: we wachten tot de rijksonderhandelaar met een beter bod komt dan 1%.
· Afdwingen: we gaan een hogere loonsverhoging afdwingen via het voeren van acties.
· Accepteren: we accepteren 1% loonsverhoging voor 2017 maar accepteren verder geen enkele verslechtering
AC Rijksvakbonden-leden worden opgeroepen hun stem uit te brengen.