CAO 2018-2020

Vanmiddag, 25 mei, heeft Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, een handreiking gedaan richting de vakbonden. Ze wil een driejarige CAO afsluiten met in totaal 7% loonsverhoging.
Over 2018 biedt zij 2,75%. Dit ligt onder onze eis van 3,5%. Mede omdat ze nu een driejarige cao voorstelt, besluiten de bonden maandag of dit voldoende kansen biedt om het overleg over de cao te hervatten. Maandag 28 mei besluiten we als bonden ook wat we met vervolgacties gaan doen.

Minister Ollongren weigert nog steeds een loonbod te doen. De vakbonden bij de rijksoverheid hebben daarom op 26 april jl. een ultimatum gesteld.
Al sinds februari blijft een loonbod uit. Hoewel het kabinet heeft opgeroepen tot een loonsverhoging, geldt dit blijkbaar niet voor rijksambtenaren. In het ultimatum stellen de bonden dat de minister voor 14 mei a.s. tegemoet moet komen aan de eis voor een loonsverhoging van 3,5% met een bodem van € 1.000,-.  Als de minister weigert volgen er acties.

Zie ook de ultimatumbrief van de SCO Rijk bonden en de campagnesite van de SCO-Rijk bonden op vakbondinactie.nl.