CAO 2018-2020

De huidige CAO liep 1 januari 2011 af. Nog steeds lukt het niet om een nieuwe CAO af te spreken. Per 1 januari 2012 loopt het sociaal flankerend beleid (SFB) af. Terwijl de hele rijksoverheid aan het veranderen is om de politieke bezuinigingen te realiseren, lukt het niet om nieuwe afspraken te maken over hoe de negatieve gevolgen daarvan voor de medewerkers opgevangen moeten worden. Ook is er geen bereidheid van BZK om het huidig SFB te verlengen. Vanaf 1 januari 2012 dreigen we dus zonder SFB te moeten reorganiseren.

Arjan van der Stelt
Joop Hupkes

Zo lang mogelijk met plezier aan het werk blijven en een ambtelijke rechtspositie die ter discussie staat; twee onderwerpen van uitersten, om het maar bescheiden uit te drukken. Het is reden genoeg om deze ontwikkelingen samen met de VPW, JUVOX en VCPS tijdens een kaderbijeenkomst te Niftrik, 7 oktober jongstleden, te bespreken. Net als de NCF, zijn deze bonden bij het ambtenarencentrum aangesloten.


Adieu Ambtenaren?

Als het aan sommige politici zou liggen kunnen we op zijn minst van de ambtelijke rechtspositie gaan afscheid nemen, want op dit moment is een wetsvoorstel in behandeling dat tot doel heeft de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming te brengen met de positie van ‘gewone’ werknemers.