CAO 2018-2020

De CAO-onderhandelingen 2011 lijken muurvast te zitten. Vanaf februari 2011 hebben de bonden laten weten niet verder te willen onderhandelen over de CAO, aangezien het niet lukt om op de twee belangrijkste punten overeenstemming te bereiken. Deze punten zijn: loonsverhoging en een garantie dat niemand ontslagen wordt als gevolg van de bezuinigingen.

Vanaf dat moment proberen de bonden via acties de werkgever, Binnenlandse Zaken (BZK) tot een ander standpunt te dwingen. BZK heeft voorgesteld om de CAO-onderhandelingen te hervatten. Zij zijn bereid om te bewegen op onze eis van geen gedwongen ontslagen, indien wij bereid zijn te bewegen op hun looneis. De vraag is daarom of we de CAO onderhandelingen moeten hervatten?

AC Rijksvakbonden kaderledendag "CAO/Sociaal Flankerend Beleid (SFB)" d.d. 16 september 2011

1. Inleiding

De CAO-onderhandelingen 2011 lijken muurvast te zitten. Hoe verder?
Hierover is met de kaderleden van de AC Rijksvakbonden overlegd om te beslissen hoe we verder het CAO-proces 2011 in willen gaan.

Vanaf februari 2011 hebben de bonden laten weten niet verder te willen onderhandelen over de CAO aangezien het niet lukt om op de 2 belangrijkste punten overeenstemming te bereiken: 1) loonsverhoging en 2) geen gedwongen ontslagen.