CAO 2018-2020

Een verslag van Juvox

Onlangs is het sectiebestuur Leeuwarden naar de actiedag geweest op Schiphol; een grootschalige bijeenkomst voor het cao-Rijk, georganiseerd door de Abvakabo en door de Rijksvakbonden – en dus ook door Juvox – ondersteund.

Tijdens het openingswoord werd uitgelegd waarom de keuze was gevallen op deze locatie. Immers, de vergunning voor Schiphol Plaza was goedgekeurd. Helaas werd deze plek op het laatste moment toch verboden in verband met de veiligheid. Alsof de eerste de beste hooliganclub langskwam...

Zonder akkoord de zomer in

Woensdagmiddag ontmoetten Binnenlandse Zaken (BZK) en de bonden elkaar opnieuw aan de onderhandelingstafel. Dit keer vanwege afspraken over het sociaal flankerend beleid, waar geen schot in zit, net als met de Rijks-CAO het geval is. In september staat een volgende vergadering met potlood in de agenda. De bonden schuiven alleen aan als het kabinet met een reëel voorstel komt.