ABP kondigde in oktober aan dat het de komende 10 jaar niet tot nauwelijks zal indexeren gezien de nieuwe rekenregels die in 2015 gaan komen. Dat gaat niet alleen de gepensioneerden en de 50-plussers aan maar heeft ook gevolgen voor werknemers die nog lang niet aan pensioen toe zijn. De zekerheid van 70% van een geïndexeerd middelloon als pensioen is op termijn onhoudbaar.

In deze Nieuwsbrief Pensioen December 2014 aandacht voor:
• Vragen en antwoord over het Pensioenakkoord
• Versnelde ophoging van de AOW-leeftijd
• Partnertoeslag AOW vervalt in 2015
• Doorwerken na 65 jaar bij het rijk
• De Nationale Pensioendialoog
• Lezersrubriek
• Wist je dat?