De Nieuwsbrief "Keuzevrijheid ... maar wel met reddingsboei" start met de vraag: "Wel eens op een verjaardag een gesprek begonnen over het pensioen?"
Dan zullen je toehoorders vermoedelijk binnen een paar minuten de punten van hun schoenen bestuderen. "Pensioengevend salaris" ... saai, "Doorsneepremie" ... gaap.
Als je het gesprek begint met "een eigen pot met geld", "vrijheid van keuzes" dan zal dit de opkomende gaap vermoedelijk wél onderdrukken.

Pensioen zal minder ingewikkeld moeten zijn, solidariteit tussen jongeren en ouderen moet anders zo vinden velen. En... je moet ook meer zelf kunnen kiezen. Zoals Henri Ford ooit zei over de Ford-T (de eerste serie auto's die van de lopende band liep) "Je kunt alle kleuren kiezen, als het maar zwart is".
Kortom: meer maatwerk en keuzevrijheid maar wel binnen bepaalde grenzen. En een reddingsboei voor als je in het diepe wordt gegooid.

Verder in deze Nieuwsbrief aandacht voor:
· Een goed pensioen, daar moet je zelf iets aan doen
· Pensioenwijzigingen in 2015
· Overheidswerkgever gedraagt zich onredelijk
· 100% doorwerken en 100% pensioen
· Keuzevrijheid ... maar niet zonder reddingsboei
· Lezersrubriek
· Wist je dat?