De pensioenpremie gaat omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1%. De premie is nu 18,8%. Door de huidige financiële situatie kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2017 niet verhogen.

Hoeveel premie betaalt de medewerker?
Vanaf 1 januari 2017 stijgt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen naar 21,1%. De werkgever betaalt 70% van deze premie, en de werknemer 30%.
Voor een ABP-deelnemer met een maandinkomen van € 3500 bruto betekent de verhoging van de premie dat hij per maand ongeveer € 11 netto meer gaat betalen in 2017.

Waarom stijgt de premie in 2017?
In 2017 zet ABP een eerste stap op weg naar een structureel hogere premie. De belangrijkste redenen voor de stijging zijn de lage rente en het lagere verwachte rendement de komende jaren. Deze lagere verwachting is meegenomen in de berekening van de premie voor 2017.
Ook het feit dat we steeds ouder worden heeft een verhogend effect op de premie. Tot slot hebben de veranderingen in de samenstelling van de actieve deelnemers een kleine invloed op de premie. Een voorbeeld hiervan is dat mensen langer werken waardoor de gemiddelde leeftijd van actieve deelnemers licht is gestegen.

Geen indexatie
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2017 niet verhogen met de prijsontwikkeling (inflatie). Daarvoor is de dekkingsgraad, 92,0% op 31 oktober 2016, niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.