In deze nieuwsbrief Vroegtijdig pensioen een luxegoed? aandacht voor:

  • Persoonlijke potjes en bijpassende deksels oftewel 'Het Nieuwe Pensioenstelsel'
  • Is de AOW-wet rechtvaardig? Wordt vroegtijdig pensioen steeds meer een luxegoed?
  • ABP zet bijl in misvatting pensioen
  • Akkoord over aanpassing van de ABP-regeling
  • Waar/niet waar
  • Wist je dat?

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen!