‘The devil is in the details and in the… RENTE’, zo luidt de titel van de laatste Pensioenbrief in 2019. Springende duiveltjes uit de doos. Die komen er vast in 2020 bij de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Zeker is dat pensioen minder zeker is, pensioenaanspraken niet meer in beton zijn gegoten en dat dit een mentale omslag vergt. Van iedereen. 2020 wordt weer een spannend pensioenjaar!

Verder in deze Nieuwsbrief:
• 1 jaar uitstel korten mogelijk?
• Dreigen er kortingen bij ABP?
• Premieverhogingen ligt in het verschiet maar nog even niet voor 2020
• Arme en rijke pensioenfondsen: hoe komt dat?
• Lezersrubriek
• Waarom wordt de AOW-leeftijd alleen naar boven bijgesteld?
• Voorwaardelijk pensioen veiligstellen
• Kritiek op versoepeling regels ondanks eerdere afspraken
• Wist je dat?
Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen.

NB:
Deze Pensioenbrief is eind 2019 opgemaakt.
Nu (6 januari 2020) is bekend dat ABP de pensioenen in 2020 niet zal verlagen!