cover van de nieuwsbrief

‘Dames en heren, het is ons gelukt’, zo begon op 5 juni 2019 minister Koolmees de aankondiging van een Pensioenakkoord. Een jaar later zijn ook de uitwerkingen afgerond en ligt er een onderhandelaarsakkoord.

Wanneer gaat e.e.a. veranderen, wat wil men veranderen en wat betekent dit voor jou als ABP-deelnemer? Dat lees je in deze Pensioenbrief ‘Nieuw pensioenstelsel 2026: van een (niet houdbare) pensioenbelofte naar een pensioenverwachting’.

Verder in deze Nieuwsbrief:

  • De aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel
  • Wat is er nog meer geregeld in het Pensioenakkoord naast de veranderingen in jouw aanvullend pensioen?
  • Coulanceregeling nabestaandenpensioen verlengd
  • Wist je dat…?

Lees verder...