Pensioen

ABP kondigde in oktober aan dat het de komende 10 jaar niet tot nauwelijks zal indexeren gezien de nieuwe rekenregels die in 2015 gaan komen. Dat gaat niet alleen de gepensioneerden en de 50-plussers aan maar heeft ook gevolgen voor werknemers die nog lang niet aan pensioen toe zijn. De zekerheid van 70% van een geïndexeerd middelloon als pensioen is op termijn onhoudbaar.

In deze Nieuwsbrief Pensioen December 2014 aandacht voor:
• Vragen en antwoord over het Pensioenakkoord
• Versnelde ophoging van de AOW-leeftijd
• Partnertoeslag AOW vervalt in 2015
• Doorwerken na 65 jaar bij het rijk
• De Nationale Pensioendialoog
• Lezersrubriek
• Wist je dat?

De bonden schorten het Sector Overleg Rijk op totdat het salaris uit het Pensioenakkoord wordt uitbetaald.
Lees meer...

Bonden zorgen dat wijzigingen in het Voorwaardelijk Pensioen pas later ingaan.

Het Voorwaardelijk Pensioen wijzigt pas vanaf 2 mei 2015.
Hierdoor hebben medewerkers die vlak voor hun pensioen staan, nog tijd om goed na te denken per welke datum ze willen uittreden.
De verlaging van de VPL-regeling heeft behoorlijke financiële effecten voor medewerkers. Vooral voor medewerkers die vlak voor hun pensioen staan. Mogelijk dat sommigen zelfs al een pensioenofferte hebben ontvangen of van plan waren binnenkort met pensioen te gaan.

Bonden zorgen voor uitstel

Medewerkers die vlak voor hun pensioen staan worden door het pensioenakkoord nieuwe ABP-regeling nu plotseling geconfronteerd met een verlaging van hun Voorwaardelijk Pensioen.
Wij hebben ervoor gezorgd dat die medewerkers nu meer tijd krijgen om een afgewogen keuze te maken wanneer ze met pensioen willen gaan en wat daarvan de financiële gevolgen zijn.
Het Voorwaardelijk Pensioen zal daarom niet per 1 januari 2015 worden verlaagd maar pas vanaf 2 mei 2015.

Wat houdt dit in?
Ga je vóór of op 1 mei 2015 volledig met pensioen, dan verandert je Voorwaardelijk Pensioen niet. (Je wordt dus per 1 januari 2015 niet geconfronteerd met een verlaging van je Voorwaardelijk pensioendeel.)
Ga je ná 1 mei volledig met pensioen? Dan geldt wél de verlaging van het Voorwaardelijk Pensioen zoals afgesproken in het pensioenakkoord.

Ga je met deeltijdpensioen vóór of op 1 mei 2015?
Dan verandert je Voorwaardelijk pensioen voor het deel dat je met pensioen gaat niet.
Het deel van je Voorwaardelijk Pensioen dat ná 1 mei 2015 ingaat, wordt wél verlaagd conform de afspraken in het pensioenakkoord.

Uit de ledenraadpleging bleek dat 82% van jullie het onderhandelingsresultaat hebben geaccepteerd. Op 13 november is er dan ook een akkoord gesloten over de inhoud van de ABP-pensioenregeling vanaf 2015.

Lees meer...