De vakbonden betreuren ten zeerste dat minister Blok (Rijksdienst) maandag, 3 december zijn kennismakingsgesprek met de vakbonden wegens andere verplichtingen heeft afgezegd. Het is belangrijk dat de partijen snel om de tafel gaan, zodat er duidelijkheid komt voor de duizenden rijksambtenaren die de komende tijd met reorganisaties te maken krijgen. De minister heeft toegezegd snel een nieuwe afspraak te maken.

Het regeerakkoord zit vol met plannen die grote consequenties hebben voor het personeel. Gevangenissen sluiten, jeugdinrichtingen gaan dicht, grote bezuinigingen bij andere diensten, belastingkantoren gaan dicht en het werk wordt verplaatst naar andere delen van het land. Duizenden mensen worden hier door getroffen.

De vakbonden hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een sociaal plan met moderne afspraken over bijvoorbeeld werk-naar-werk-begeleiding. In de publieke sector is veel mogelijk. Met een creatieve houding kan veel worden opgelost en kunnen velen van werk naar werk worden begeleid. Het is belangrijk om hierover snel afspraken te maken met de minister.

Medewerkers van de rijksoverheid lopen al twee jaar achter op de rest van werkend Nederland: naast het uitblijven van een sociaal beleid is er sinds eind 2010 geen cao. De vakbonden vinden dat ambtenaren niet aan hun lot mogen worden overgelaten.