Op donderdag 5 april hervatten we de vastgelopen onderhandelingen over een nieuw sociaal flankerend beleid (SFB). Het is voor het eerst sinds meer dan een half jaar dat BZK en de bonden weer formeel met elkaar praten.

Wat eraan vooraf ging

In november 2010 startten we de onderhandelingen over een nieuwe CAO met als belangrijkste eisen: werkzekerheid en een loonstijging. Al snel bleek dat BZK op geen enkele wijze aan onze eisen tegemoet wilde komen. Wij stelden BZK een ultimatum en begonnen met acties, waaronder een grote actie op het Malieveld in februari 2011. Maar BZK gaf geen duimbreed toe.

Ondertussen was het jaar 2011 gestart zonder CAO. Het SFB liep nog door tot eind 2011, maar we vonden het toch verstandig om alvast de onderhandelingen over een nieuw SFB te starten. BZK wilde wel praten over een nieuw SFB, maar zag dat als onderdeel van de CAO-onderhandelingen. Wij vonden dat het SFB los stond van de CAO en dat we daar dus best aparte afspraken over konden maken. Uiteindelijk besloten we deze discussie te parkeren en inhoudelijk over het SFB te gaan praten.

Dit hebben we gedaan tot na de zomer van 2011, zonder enig resultaat. BZK wilde een groot aantal verslechteringen, waaronder een vermindering van de HPK-duur, verplichte plaatsing buiten de rijksdienst, afbouw in salaris bij herplaatsing in een lagere schaal. Ook bleef BZK het SFB als onderdeel van de CAO zien. We kwamen niet veel verder. In september besloten we dat verder praten geen zin had. Het formele overleg kwam daarmee tot stilstand. Wij hebben daarna nog geprobeerd om via informele gesprekken de onderhandelingen over een SFB vlot te trekken, zodat we toch vóór 2012 een nieuwe SFB zouden hebben. Helaas is dat niet gelukt. Het SFB liep af en BZK liet alle departementen weten dat zij met de bonden geen afspraken mochten maken.

Ontkoppeling SFB en CAO maakt verder onderhandelen mogelijk

Maar er is wat veranderd in de opstelling van BZK! In het kennismakingsgesprek met minister Spies heeft zij de bonden toegezegd dat zij niet meer vasthoudt aan het koppelen van een SFB aan een nieuwe CAO. Wij hebben BZK daarop laten weten dat wij graag zo snel mogelijk weer de formele onderhandelingen over een nieuw SFB willen hervatten. Dat gaan we doen op donderdag 5 april 2012.

Een goed SFB is voor onze leden van groot belang. Wij zijn daarom blij dat wij de onderhandelingen kunnen hervatten. Eén van onze belangrijkste eisen voor het nieuwe SFB is werkzekerheid voor iedereen. Maar naast afspraken over werkzekerheid willen wij ook afspraken maken over het opvangen van de gevolgen van standplaatswijzigingen. Veel medewerkers gaan daar de komende jaren mee te maken krijgen. Dit komt door het rijksbeleid om de kantoren te concentreren in 59 steden. Daarnaast willen wij ook afspraken maken over andere voorzieningen, zoals een proportionele ambtsjubileumgratificatie bij dienstverlating.

Wij houden jullie op de hoogte.