Er is een Helpdesk Financiële Rechtspositie opgericht waar medewerkers advies kunnen in te winnen over het gebruik van bijvoorbeeld de vertrekpremie VWNW-beleid maar ook voor vragen over je pensioen, sociale zekerheid en fiscale aangelegenheden in relatie tot mobilteit. Wat zijn jouw financiële gevolgen bij minder werken of het vinden van een nieuwe baan?

Meer info over de Helpdesk lees je hier.