Onderzoek wijst uit dat meer vertrouwen een organisatie veel oplevert: een cultuur van vertrouwen leidt tot meer productiviteit én meer werkvoldoening. Je zou denken dat er voldoende redenen zijn om als Rijksdienst bezorgd te zijn indien de bonden constateren dat er geen vertrouwen meer is in de werkgever.
Het management van de rijksoverheid lijkt echter te denken dat dit vooral een conflict is tussen bonden en Binnenlandse Zaken, waar zij niets mee te maken hebben. Niets is minder waar.  De bonden vertrouwen de rijkswerkgever niet meer, omdat hij het sociaal beleid speelbal heeft laten worden van de politiek. En de rijksmedewerkers vertrouwen de politiek al lang niet meer. Immers bij herhaling verkondigt de politiek dat ambtenaren inefficiënte werknemers zijn waar zonder problemen op bezuinigd kan worden. Dat deze bezuinigingswoede ten koste gaat van de kwaliteit en het werkplezier zal de politiek een zorg zijn.
Uit een ledenenquête van de Rijksvakbonden bleek dat 38% van de leden de afspraken tussen bonden en werkgever niet geloven. Immers de politiek kan elke gemaakte afspraak op elk willekeurig moment overrulen, wat de politiek ook regelmatig doet en wat zij ook nu weer heeft gedaan met het sociaal beleid.
Indien het topmanagement de medewerkers niet beschermt tegen de willekeur van de politiek, dan vertrouwen medewerkers ook hun DG en SG niet meer. Het wantrouwen in de politiek als werkgever breidt zich dan uit naar de DG’s, SG’s en lager management. Dat is er aan de hand en daarom is het een zaak van ons allemaal. Het is een vertrouwensbreuk tussen de medewerkers die zich niet beschermd voelen en het management van de rijkssector dat wegkijkt.
 
Blogbericht van Marianne Wendt, AC-onderhandelaar sector Rijk
Voor meer blogberichten, klik hier: http://www.vakbondinactie.nl/Samen-voor-sociaal-beleid-Weblogs.html